B-chan's Coming Soon Doujinshi Collection

Akiakira

Asaya

Bata

Berry Bagel

B/Hedge

BuleDD6/Bigun

Dragon Gallery

BVD

Choko-la/Touhu

Chureng/Ryuu Fuchi Kaku

Cyrano

Dodonnpa Kurabu

Drops

Galaxy Sarah

Himamama

Hinata Kagura

Honobono

Jam


Karu Ichita

Kuri

Mikkusu Cha Yakatasama

Nagomi Yuduki

Namie Sasako

Nanatairiku


N. Kinto

Onix/Hami

Oniyuri

Palin

Pesogin

Pink Diamond

Rikono

Riku

Ryujinkai

S-Flake

Sasako Namie

Sayonara Marikochan/GBM

Shunjy

Sorano-Hatemade

Space People


Syanimuni

takotako corporation

VegeBul Party / Nagomi Yuduki

Wataru Yasunaga

Yukari Himekawa

Yuugetsu

UnKnow Artists

Anthology

 

Straight & Yaoi

Nattsu

Yaoi

Atsumi

Azu Takayanagi

Bavario Land

Betsyross

BG Libido

Black Sab2ath

Buchi Bunchi Dan

Chimachima Tree

Choko-la/Touhu/Shisui/Otohikoboshi / Romantic Neurosis/

D/Aomaru

Dragon Ya

Flowers Common/Bui

Gate/Yuzu

GL+

Grefree

Herumon/Coa

Herumon/Runta

Hiemon/Monkey Pump

Hoshinomiyako

Ico-n

Iwakimera

Izaya Hisashi

Jinenjyo

Kaede / Sakanatoneko

King Leo

K.Kiriko

Koran

Kurosak/Yutsuki Ryuuk

Kurumanba

Level +D

Macadam

Majunia Amanatto

Makoto Washizu Toshio Kadomatsu

Marin Mukune/Tamutsu Amakusa/Izumi Renan

Maria Kitayama

Marimba

Mayo Akatuki

Miyu & Saboten

Mr. Asia

Natsuna/Morgenrot

Nico

Noise

Oku Zuke

P-S

Poaz/Clara Entenca/ Kana

Power Level 69

Rakunori/Raku/53M

Rarara Nishimoto (West.Pole) & Yukoku (Allerghy House)

Rasion D'etra

Revaco

Ryokurakuen/Rina Tadano

Seventh/U

Shisui/Otaohikoboshi

Shitai

Soul Beast Union

Soul Beast Union & Power Level 69

Utena

V-Kids

Unknow Artists

Anthology

Novels or Mostly Novels

 

 

 

Doujinshi Section

Hidden Section

B-chan's Homepage